Συνεδριάσεις ΕΕ

03-11-2023 28η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 31/10/2023 Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ.Πρωτ.: 6282

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 28η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 6250/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου σχεδιασμού αναφορικά με την υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών/συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»
2.Έγκριση απόδοσης λογαρισμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 503/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.107/2023)
3.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Impact Hub, στην Ρώμη της Ιταλίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
115
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Impact Hub, στην Ρώμη της Ιταλίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

114
2023

Έγκριση απόδοσης λογαρισμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 503/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.107/2023)

113
2023

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 6250/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου σχεδιασμού αναφορικά με την υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών/συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης κ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.