Συνεδριάσεις ΕΕ

03-11-2022 25η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περιστέρι: 31/10/2022 Προς:Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Αρ. Πρωτ.: 5858

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 25η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 03 Noεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «NZC-H2020-202209 (Horizon 2020, Grant Agreement number: 101036519–NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-2)».
2. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μετάβαση εκπροσώπων.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
103
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «NZC-H2020-202209 (Horizon 2020, Grant Agreement number: 101036519–NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-2)».

104
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μετάβαση εκπροσώπων.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.