Συνεδριάσεις ΕΕ

02-08-2023 21η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 28/07/2023 Προς:Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 4510

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 21η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.80/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ-ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας»
2.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»
3.Λήψη απόφασης Διάθεσης για χρήση Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
087
2023

Τροποποίηση της υπ’ αριθ.80/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ-ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας»

088
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»

089
2023

Λήψη απόφασης Διάθεσης για χρήση Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.