Συνεδριάσεις ΕΕ

02-05-2007 11η Συνεδρίαση

Περιστέρι :27/04/07 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.:1467
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 11η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2007, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Τετάρτη 02 Μαΐου 2007 και ώρα 13.00 μ.μ.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την δημοπρασία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και της Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β για την «Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου δικτύου CITUM στη Δυτική Αθήνα», ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και διάθεση πίστωσης ποσού
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης στην υπ΄αριθμ.65/06 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου περί καταβολής της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου του ΑΣΔΑ
4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης στην υπ΄αριθμ.66/06 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου περί καταβολής της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου του ΑΣΔΑ
5. Έκδοση τακτικού εντάλματος για τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΑΣΔΑ στην Ιταλία
6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (απόφ.070/07 περί ¨ Συμμετοχής εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο 4ο Εργαστήριο της Β΄ φάσης του δικτύου πόλεων CITUM στην Ουγγαρία και έκδοση εντάλματος προπληρωμής¨)

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
089
2007

Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την δημοπρασία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

090
2007

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης στην υπ΄αριθμ.65/06 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου περί καταβολής της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου του ΑΣΔΑ

091
2007

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης στην υπ΄αριθμ.66/06 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου περί καταβολής της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου του ΑΣΔΑ

092
2007

Έκδοση τακτικού εντάλματος για τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΑΣΔΑ στην Ιταλία

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.