Συνεδριάσεις ΕΕ

01-12-2023 31η Συνεδρίαση

Περιστέρι:  28/11/2023
Αρ.Πρωτ.: 6887


Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 31η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή  01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 

  1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 562/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.115/2023)
  3. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨ΗΟΡΙΖΟΝ¨
  4. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
125
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023

124
2023

Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨SOTERIA¨στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨

123
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 562/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.115/2023)

122
2023

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.