Συνεδριάσεις ΕΕ

01-09-2016 30η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 19/08/2016 Προς:
Αρ. Πρωτ.:2519 Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 30η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2016, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο Δήμο Πετρούπολης , έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2. Έγκριση της δαπάνης για την μετάβαση του Γενικού Διευθυντή του ΑΣΔΑ, Μόσχου Διαμαντόπουλου, στο Μιλάνο (25/9 έως 29/9/2016) για συμμετοχή στο «URBELAC Netwok» και διάθεση πίστωσης ποσού
3. Έγκριση της δαπάνης για την αλλαγή στο φυσουνάκι γκαζιού του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) και διάθεση πίστωση ποσού
4. Έγκριση της δαπάνης για την επισκευή του δίσκο πλατό του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ. κυκλ. ΜΕ 121245 (MAZDA) και διάθεση πίστωσης ποσού
5. Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο για παράσταση στη συζήτηση της Αίτησης Αναθεώρησης της ΟΔΟΣ ΑΤΕ, κατά της 1605/2016 Απόφασης του VI Τμήματος του Ε.Σ, στο Τμήμα Μείζονος –Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
6. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
154
2016

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο Δήμο Πετρούπολης , έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού

155
2016

Έγκριση της δαπάνης για την μετάβαση του Γενικού Διευθυντή του ΑΣΔΑ, Μόσχου Διαμαντόπουλου, στο Μιλάνο (25/9 έως 29/9/2016) για συμμετοχή στο «URBELAC Netwok» και διάθεση πίστωσης ποσού

156
2016

Έγκριση της δαπάνης για την αλλαγή στο φυσουνάκι γκαζιού του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) και διάθεση πίστωση ποσού

157
2016

Έγκριση της δαπάνης για την επισκευή του δίσκο πλατό του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ. κυκλ. ΜΕ 121245 (MAZDA) και διάθεση πίστωσης ποσού

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.