Συνεδριάσεις ΕΕ

01-06-2023 14η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 29/05/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:3077

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 14η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη 1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “FORWARD GREEN” στη Θεσσαλονίκη, εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής
AΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 2.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
3.Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης και προσθήκης μελών της ομάδας έργου για το έργο «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
062
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη 1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “FORWARD GREEN” στη Θεσσαλονίκη, εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

063
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης και προσθήκης μελών της ομάδας έργου για το έργο «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.