Συνεδριάσεις ΕΕ

01-04-2024 7η Συνεδρίαση

Περιστέρι : 28/03/2024
Αρ.Πρωτ. : 1287

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2024, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα, 01 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» και χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
  2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο :¨Eφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου¨»

 

 

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
029
2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

028
2024

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου” και χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.