Συνεδριάσεις ΕΕ

01-02-2008 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 01/02/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.: 535
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12.00.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του σωματείου εργαζομένων ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού
2. Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 21/01/2008 αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του ΑΣΔΑ και του Δήμου Χαϊδαρίου
3. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την «Προμήθεια Ραδιοδικτύου VHF FM»
4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΔΚΝΑ, ΑΣΔΑ και ΠΕΤΑ Α.Ε. για τη διακρίβωση Επάρκειας των Ο.Τ.Α. της Αττικής
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποψίλωσης στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό»
6. Αποδοχή πίστωσης από ίδιους πόρους της Νομαρχίας Αθηνών για την χρηματοδότηση του έργου ¨Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχή Ι, Κ, Λ)¨
7. Ανάθεση εργασίας για την μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για το έτος 2008
8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (αποφ. E.E. 08/2008)
9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (αποφ. Ε.Ε. 09/2008)
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
031
2008

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του σωματείου εργαζομένων ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού

032
2008

Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 21/01/2008 αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του ΑΣΔΑ και του Δήμου Χαϊδαρίου

033
2008

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την «Προμήθεια Ραδιοδικτύου VHF FM»

034
2008

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΔΚΝΑ, ΑΣΔΑ και ΠΕΤΑ Α.Ε. για τη διακρίβωση Επάρκειας των Ο.Τ.Α. της Αττικής

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.