Συνεδριάσεις ΔΣ

25-07-2023 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 19/07/2023 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.: 4269

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1.4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
2.Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην υπ’ αριθμ.1971/15.06.2023 (ΑΔΑ:67A5Λ7-TH5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
4
2023

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

5
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην υπ’ αριθμ.1971/15.06.2023 (ΑΔΑ:67A5Λ7-TH5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-20

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.