Συνεδριάσεις ΔΣ

25-02-2021 1η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 18/02/2021 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.: 723

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 25.02.2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
1
2021

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.