Συνεδριάσεις ΔΣ

22-04-2021 2η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 19/04/2021 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:1665

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 22.04.2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
2
2021

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.