Συνεδριάσεις ΔΣ

17-06-2009 7η Συνεδρίαση


Περιστέρι: 17/06/09 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.: 2546 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ……………………………………………………………………………………………………
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2009, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 18.00 .
Η πρόσκληση επιδίδεται την ίδια μέρα της Συνεδρίασης λόγω του επείγοντος του θέματος, που αφορά στη Διεπιστημονική Διημερίδα με θέμα «Η Υγεία στη Δυτική Αθήνα : στο επίκεντρο ο Πολίτης».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας : στο επίκεντρο ο Πολίτης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο

Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας υποβολής των ειδικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης ”Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α.του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024

03-06-2024 12η Συνεδρίαση

007
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

006
2024

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

005
2024

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

28-05-2024 3η Συνεδρίαση

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος”

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.160/2024 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.27/2024)

29-04-2024 11η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ειδικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο “Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

22-04-2024 10η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2024

15-04-2024 9η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 – 2028 του υποτομέα των ΟΤΑ

08-04-2024 8η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου” και χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου

01-04-2024 7η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Δεύτερο Συνέδριο (Kick of Meeting) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ¨SOTERIA¨ στη Βαλένθια της Ισπανίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της υπ’αριθ. 4285/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την επίβλεψη του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4260/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την επίβλεψη του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

14-03-2024 6η Συνεδρίαση

Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα
«Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές»

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Κορυδαλλού και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.