Συνεδριάσεις ΔΣ

16-10-2020 6η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 13/10/2020 Προς: Μέλη Δ.Σ.ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:4504

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή 16.10.2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στον ΑΣΔΑ
2. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.11/2017 απόφασης του Δ.Σ (ΩΦ00ΟΡΕΓ-2ΗΕ) όσον αφορά την Έγκριση της «Στρατηγικής» της ΒΑΑ/ΟΧΕ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
8
2020

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στον ΑΣΔΑ

9
2020

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.11/2017 απόφασης του Δ.Σ (ΩΦ00ΟΡΕΓ-2ΗΕ) όσον αφορά την Έγκριση της «Στρατηγικής» της ΒΑΑ/ΟΧΕ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.