Συνεδριάσεις ΔΣ

14-01-2009 2η Συνεδρίαση

Περιστέρι:

Περιστέρι: 14/01/09 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.: 154

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ……………………………………………………………………………………………………
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2009, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 18.00 .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ
2. Καθορισμός εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΔΑ
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
4
2009

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ

5
2009

Καθορισμός εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΔΑ

6
2009

Λήψη απόφασης για την έγκριση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.