Συνεδριάσεις ΔΣ

09-09-2021 5η Συνεδρίαση

Περιστέρι:06/09/2021 Προς:Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:4295

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
5
2021

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020

6
2021

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.