Συνεδριάσεις ΔΣ

09-09-2021 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 06/09/2021 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:4294

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
4
2021

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.