Συνεδριάσεις ΔΣ

08-10-2020 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 05/10/2020 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ

Αρ. πρωτ.:4353

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 08.10.2020 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
5
2020

Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

6
2020

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.