Συνεδριάσεις ΔΣ

08-10-2020 3η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 05/10/2020 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:4352

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 08.10.2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
3
2020

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019

4
2020

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.