Συνεδριάσεις ΔΣ

08-07-2021 3η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 05/07/2021 Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ
Αρ. πρωτ.:3238

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Πέμπτη 08.07.2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
3
2021

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.