Συνεδριάσεις ΔΣ

04-12-2020 7η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 30/11/2020 Αρ. πρωτ.: 5381
Προς: Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή 04.12.2020 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
10
2020

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.