Συνεδριάσεις ΔΣ

02-09-2008 7η ΣυνεδρίασηΠεριστέρι: 02/09/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.:3931

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ………………………………………………………………………………………………………..
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 18.00 .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Διοργάνωση Ελευσίνιας Πορείας Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθ.94/2021 (ΑΔΑ:940ΗΟΡΕΓ-80Ι) απόφασης της Ε.Ε. ως προς την καθιέρωση 16ωρης λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

Τροποποίησης της υπ’ αριθ.19/2024 (ΑΔΑ:ΨΞΙΤΟΡΕΓ- ΕΞΟ) απόφασης της ΕΕ περί: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας

Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

18-07-2024 16η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

10-07-2024 15η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ, στη Τράπεζα Ελλάδος

1ο θέμα ΕΗΔ “Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ειδικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο ¨Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ¨, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+”

27-06-2024 14η Συνεδρίαση

009
2024

Λήψη απόφασης ανανέωσης Διάθεσης για χρήση Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

008
2024

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

25-06-2024 4η Συνεδρίαση

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

25-06-2024 13η Συνεδρίαση

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου του ΑΣΔΑ

Οργανόγραμμα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκειας τέσσερις (4) μήνες για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας υποβολής των ειδικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης ”Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α.του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2024

03-06-2024 12η Συνεδρίαση

007
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

006
2024

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

005
2024

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

28-05-2024 3η Συνεδρίαση

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.