Συνεδριάσεις ΔΣ

02-09-2008 7η ΣυνεδρίασηΠεριστέρι: 02/09/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.:3931

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ………………………………………………………………………………………………………..
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 18.00 .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Διοργάνωση Ελευσίνιας Πορείας Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο

Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2024

15-04-2024 9η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 – 2028 του υποτομέα των ΟΤΑ

08-04-2024 8η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου” και χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου

01-04-2024 7η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Δεύτερο Συνέδριο (Kick of Meeting) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ¨SOTERIA¨ στη Βαλένθια της Ισπανίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της υπ’αριθ. 4285/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την επίβλεψη του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4260/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την επίβλεψη του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης Αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου”

14-03-2024 6η Συνεδρίαση

Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα
«Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές»

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Κορυδαλλού και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

07-03-2024 5η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 19.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και της Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά της από 17.12.2019 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου από το α’ εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αρ. 444/2016 απόφασης

Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ- ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί “Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας”

Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων του ΕΦΔ “Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ” στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” 2021-2027

Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο “Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

29-02-2024 4η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ, στην Τράπεζα Ελλάδος

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο: “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος

23-02-2024 3η Συνεδρίαση

Νέο έργο για ασφαλιστικές λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: «SOTERIA»

004
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.