Συνεδριάσεις ΔΣ

02-09-2008 7η ΣυνεδρίασηΠεριστέρι: 02/09/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. πρωτ.:3931

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : ………………………………………………………………………………………………………..
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 54 (Περιστέρι), την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 18.00 .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Διοργάνωση Ελευσίνιας Πορείας Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο

Ο Καιρός στη Δυτική Αθήνα

Πολιτισμός

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του ΑΣΔΑ (ΚΗΟ-ΚΗΗ-ΚΗΙ-ΒΝΚ) έτους 2024

16-11-2023 30η Συνεδρίαση

9
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2024

8
2023

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση δράσεων Ενεργητικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων – Υποδείγματα αντιπροσωπευτικών πρωτοβουλιών στην Δυτική Αθήνα ”

09-11-2023 6η Συνεδρίαση

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στη Coimbra της Πορτογαλίας

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

09-11-2023 29η Συνεδρίαση

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Impact Hub, στην Ρώμη της Ιταλίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

Έγκριση απόδοσης λογαρισμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 503/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.107/2023)

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 6250/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου σχεδιασμού αναφορικά με την υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών/συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης κ

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του προγραμματισμού συμμετοχής, σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών αποστολών / συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «EUI (Εuropean Urban Initiative) – Peer Review» στην Coimbra της Πορτογαλίας, μετάβαση εκπροσώπων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5797/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την μεταφορά ανοιχτού εργαστηρίου από το Παραδοτέο Π7 στο Παραδοτέο Π8 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

Έκθεση 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.436/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 93/2023)

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη GITEX GLOBAL 2023 στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», καθορισμός των εξόδων και έκδοση εντάλματος π

Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨»

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»

Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογ

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5023/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση υποβολής του 2ου παραδοτέου του έργου «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού κ

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου»

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 361 και 362/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.