Συνεδριάσεις ΔΣ

01-11-2019 5η Συνεδρίαση

Περιστέρι:15/11/2019
Αρ. πρωτ.:5996 Προς:
Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄αριθμ. 915/21.12.1988 τ. Β΄ ΦΕΚ περί Σύστασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 271 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α /8.6.2006), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/ 9.8.2019), όπως ισχύουν

Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, έτους 2019, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
2. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
3. Εκλογή Mέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Το Μέλος του Δ.Σ
του ΑΣΔΑ & πλειοψηφών εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου,
Έδρας του ΑΣΔΑ

Ο Δήμαρχος Περιστερίου

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
7
2019

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

8
2019

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

9
2019

Εκλογή Mέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.