Προκηρύξεις

Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου

Ολοκληρώθηκε

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 72390 , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έργο: «Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», προϋπολογισμού 2.535.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.
Κατεβάστε τα τεύχη που αφορούν τον διαγωνισμό πατώντας εδώ
Κατεβάστε τα σχέδια που αφορούν τον διαγωνισμό πατώντας εδώ
Πληροφορίες: Κάγκα Μαρία (τηλ.: 210 5745826 εσ. 266), Θεοχάρη Ευαγγελία (τηλ.: 210 5745826 εσ. 271)

Διευκρινήσεις

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.