Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Ολοκληρώθηκε

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω – 2023, για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες, ως εξής:
–  Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
–  Πέντε (5) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
–  Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας ή Β΄ Κατηγορίας
–  Επτά (7) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
–  Δεκατρείς (13) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν και την αποστείλουν:

1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@asda.gr με τα συνημμένα δικαιολογητικά

ή

2. Στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 Περιστέρι αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αρμοδίως πρόσωπο, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω δικαιολογητικά από Τετάρτη 10 Μαϊου 2023 έως και Παρασκευή 12 Μαϊου 2023 και ώρα 15:00

Κατεβάστε την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού κάνοντας κλικ εδώ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.