Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες, ως εξής:
Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Έξι (6) Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού
Οκτώ (8) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν και θα την αποστέλλουν:
1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@asda.gr με τα συνημμένα δικαιολογητικά ή
2.
 Θα την υποβάλλουν αυτοπρόσωπα στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
από Δευτέρα 9 Μαϊου έως και Τετάρτη 11 Μαϊου και ώρα 15:30, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Αίτηση χειριστή Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB – (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Έξι (6) Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή ΔΕ Διοικητικού
Αίτηση Εργατών Γενικών Καθηκόντων

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.