Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Ολοκληρώθηκε

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τριάντα τριών (33) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες, ως εξής:
Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
Ένας (1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έντεκα (11) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, λόγω του περιορισμού της διασποράς του COVID 19, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν και θα την αποστέλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asda.protocol@asda.gr από Δευτέρα 31 Μαϊου έως και Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Αίτηση χειριστή Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB – (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
Αίτηση οδηγού με δίπλωμα Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Αίτηση Αποφοίτων ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αίτηση Εργατών Γενικών Καθηκόντων

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.