Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης

Ολοκληρώθηκε

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, για την ανάδειξη των μελών τεχνικών υπαλλήλων της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», προϋπολογισμού μελέτης 7.807.234,00 Ευρώ (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.