Προκηρύξεις

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, έγκρισης των όρων διακήρυξης και έγκρισης δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο

Ολοκληρώθηκε

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ ενέκρινε τη λήψη απόφασης 91/2019 (α.π. ΑΣΔΑ 4515/6.9.2019, ΑΔΑ: 656ΜΟΡΕΓ-Ν7Σ) περί “Έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, έγκρισης των όρων διακήρυξης και έγκρισης δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο»

Κατεβάστε την απόφαση και διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ κάνοντας κλικ εδώ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.