Νέα για το Περιβάλλον

Oλοκληρώθηκε το Σεμινάριο με Θέμα «Φυσικές Καταστροφές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή από τους Δήμους τη Δυτικής Αθήνας, την Παρασκευή 08/02/08, το τριήμερο Σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΑΣΔΑ με θέμα «Φυσικές καταστροφές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου της Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα.
Ουσιαστική συνιστώσα της προσπάθειας αυτής αποτελεί η συστηματική επιμόρφωση των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και του ΑΣΔΑ καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών από την κοινή προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των δομών της Πολιτικής Προστασίας, της έγκαιρης προετοιμασίας τους, και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναλυτική ενημέρωση των στελεχών που παρακολούθησαν το σεμινάριο για το θεσμικό πλαίσιο, τις οργανωτικές δομές της Πολιτικής Προστασίας όπως επίσης και για το περιεχόμενο, τις αρχές και τη μεθοδολογία για την κατάρτιση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Επισημάνθηκαν επίσης τα προβλήματα που διαπιστώνονται σ’ αυτό το στάδιο ανάπτυξης της Πολιτικής Προστασίας και έχουν σχέση με τις ελλείψεις στα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με την έλλειψη επαρκούς θεωρητικής κατάρτισης των στελεχών της.
Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν το σεμινάριο και την τελευταία ημέρα συμμετείχαν, οργανωμένοι σε δύο ομάδες, στην άσκηση «Σχεδιασμού οργάνωσης προσωρινών καταυλισμών» ύστερα από υποτιθέμενο καταστροφικό σεισμό.
Στον απολογισμό του σεμιναρίου, μετά την άσκηση, από όλες τις πλευρές υπογραμμίστηκε η σημασία του Σεμιναρίου στην προσπάθεια που καταβάλλει ο ΑΣΔΑ για την αναβάθμιση του επιπέδου των υποδομών της Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα και μέσω της αρτιότερης κατάρτισης των στελεχών της καθώς επίσης και η ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας αυτής στο επόμενο διάστημα με περισσότερα και πλέον εξειδικευμένα θέματα.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.