Νέα

2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δυτικής Αθήνας 2003Η “ΕΝΝΕΑΔΑ”, το πολιτιστικό περιοδικό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), μετά την επιτυχία του 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2002, ανακοινώνει την προκήρυξη του 2ου Λογοτεχνικού διαγωνισμού Διηγήματος – Ποίησης, ανάμεσα στους φίλους της λογοτεχνίας που κατοικούν στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν τα προς κρίση διηγήματα και ποιήματά τους στη διεύθυνση της “ΕΝΝΕΑΔΑΣ”. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από καταξιωμένους λογοτέχνες, ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Τα τρία πρώτα έργα από κάθε κατηγορία θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση, ενώ έξι από τα διακριθέντα κείμενα θα δημοσιευθούν σταδιακά από την “ΕΝΝΕΑΔΑ”.
Όροι συμμετοχής
1. Τα προς κρίση κείμενα θα πρέπει να αποσταλούν σε τέσσερα (4) καθαρά δακτυλογραφημένα αντίτυπα που θα αναγράφουν μόνο το ψευδώνυμο του δημιουργού.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό διηγήματος είναι δυνατή με ένα (1) κείμενο-έργο. Τα διηγήματα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις (3) δακτυλογραφημένες σελίδες Α4, αφού η ικανότητα ανάπτυξης της ιστορίας σε περιορισμένο χώρο έκφρασης, συν το λογοτεχνικό ύφος των διαγωνιζομένων, θα αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των έργων τους.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ποίησης με δύο (2) ποιήματα που το καθένα δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 στίχους.
4. Τα κείμενα πρέπει να είναι αυθεντικές δημιουργίες των διαγωνιζομένων, να είναι αδημοσίευτα και ελεγμένα ως προς την ορθογραφία και τα σημεία στίξης.
5. Τα αντίτυπα πρέπει να σταλούν εντός μεγάλου σφραγισμένου φακέλου που εξωτερικά θα αναγράφει μόνο το ψευδώνυμο και τη διεύθυνση αποστολής. Εσωτερικά θα περιέχει μικρότερο σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
6. Η διεύθυνση αποστολής των συμμετοχών είναι: Προς πολιτιστική ”ΕΝΝΕΑΔΑ”, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι -τ.κ 12134 και με την ένδειξη: “Για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Δ. Αθήνας”.
7. Τηλετυπίες (Fax) δε θα γίνουν δεκτές, ενώ αποκλείεται η αποστολή με συστημένη επιστολή
8. Η κάθε συμμετοχή είναι δυνατό να γίνει και για τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, και η αποστολή το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2003 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Πληροφορίες: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (κ. Γερολυμάτος ή κ. Γεωργακόπουλος στο τηλ. 210-5745826 εσωτ. 134 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.