Νέα

2η Διαδημοτική Εκθεση Εικαστικών Τεχνών Δυτικής ΑθήναςΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) σε συνεργασία με τους Δήμους της γεωγραφικής του ενότητας, έχει προγραμματίσει την διοργάνωση της ” 2ης ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” για το διάστημα από 14 έως 27 Ιανουαρίου 2002.
Η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Περιστερίου, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των εικαστικών τεχνών στις δυτικές περιοχές της Αθήνας, και εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδημοτικών πολιτιστικών συνεργασιών που προωθεί ο ΑΣΔΑ για την αναβάθμιση του Πολιτισμού στη Δυτική Αθήνα.
Στην έκθεση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν εικαστικοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, αγιογράφοι, χαράκτες, φωτογράφοι και κεραμιστές όλων των εικαστικών τάσεων και τεχνοτροπιών, ανεξαρτήτου θεματολογίας και υλικών εκφραστικών μέσων.
Οι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση θα πρέπει να αναζητήσουν την αίτηση και το έντυπο με τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, από το γραφείο Πολιτισμού του ΑΣΔΑ , ή από τα πολιτιστικά τμήματα των Δήμων όπου κατοικούν, και να την υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2001 στο γραφείο Πολιτισμού του ΑΣΔΑ, στον κ. Γερ. Γερολυμάτο. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες ή διαφάνειες των προς έκθεση έργων και στοιχεία όπως, τίτλοι, διαστάσεις και πιθανές τιμές πώλησης.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο οι καλλιτέχνες εκείνοι που θα έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση συμμετοχής τους συνοδευόμενη από τα αναγραφόμενα στοιχεία. Ο ΑΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού έργων, ανά ατομική συμμετοχή, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η συνεργασία σας σε αυτή την σημαντική για τον Πολιτισμό της Δυτικής Αθήνας διοργάνωση θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης τόσο στο τεχνικό της μέρος αλλά κυρίως σ’ ότι αφορά το υψηλό αισθητικό της αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις όπως:
Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι δημότες, ή μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Δυτικής Αθήνας
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι είτε πτυχιούχοι της ΑΣΚΤ ή αναγνωρισμένα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος. Ωστόσο θα μπορούν να συμμετάσχουν και καλλιτέχνες με κοινά αποδεκτή καλλιτεχνική αξία που βασίζεται σε αξιόλογη καλλιτεχνική δράση και πολύχρονη εμπειρία στην τέχνη, βάσει βιογραφικού σημειώματος.
Τα προς έκθεση έργα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες και ενυπόγραφες. Αντιγραφές έργων δε θα γίνουν δεκτές.
Τα έργα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε πλαίσιο, κορνίζα ή πηχάκι. Από το πίσω μέρος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα σύστημα ανάρτησης και επικολλημένη ετικέτα ή χαρτί με τα πλήρη στοιχεία του καλλιτέχνη, το δήμο που εκπροσωπεί τους τίτλους και τις διαστάσεις των έργων καθώς και την πιθανή τιμή πώλησης τους
Οι διαστάσεις των έργων περιορίζονται μόνο στο οριζόντιο μήκος, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ένα (1) μέτρο δίχως το πλαίσιο. Η κάθετη διάσταση δεν περιορίζεται
Ο αριθμός συμμετεχόντων καλλιτεχνών ανά δήμο είναι ανοικτός.
Σε ό,τι αφορά τη γλυπτική, θα πρέπει οι γλύπτες να διαθέσουν τις ανάλογες βάσεις για την έκθεση όλων των έργων τους
Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση θα έχουν μόνο οι καλλιτέχνες εκείνοι που έχουν υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στον ΑΣΔΑ έως τις 28/12, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό και στοιχεία των έργων τους, όπως φωτογραφίες ή slides, τίτλους, διαστάσεις και τιμές.
Πληροφορίες στο Γραφείο Πολιτισμού του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, τηλ.5745826, 5762434, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.