Νέα

1η Διαδημοτική Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Δυτικής ΑθήναςΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας σε συνεργασία με τους Δήμους της γεωγραφικής του ενότητας, έχει προγραμματίσει την διοργάνωση της ”1ης ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” για το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2000. Η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Βιοτεχνικής Εκθεσης Περιστερίου, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών στις δυτικές περιοχές της Αθήνας, και εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδημοτικών πολιτιστικών συνεργασιών που προωθεί ο ΑΣΔΑ για την αναβάθμιση του Πολιτισμού στη Δυτική Αθήνα.
Στην έκθεση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν εικαστικοίκαλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, αγιογράφοι, χαράκτες, όλων των εικαστικών τάσεων και τεχνοτροπιών, ανεξαρτήτου θεματολογίας και υλικών εκφραστικών μέσων. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες μπορούν να είναι πτυχιούχοι της ΑΣΚΤ, είτε αναγνωρισμένα μέλη του ΕΕΤΕ, κι ακόμα καλλιτέχνες με έντονη δράση και παρουσία στην Τέχνη που όμως θα πιστοποιείται βάσει βιογραφικού.
Οι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση θα πρέπει να αναζητήσουν την αίτηση και το έντυπο με τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, από το γραφείο Πολιτισμού του ΑΣΔΑ , ή από τα πολιτιστικά τμήματα των Δήμων όπου κατοικούν, και να την υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2000 στο γραφείο Πολιτισμού του ΑΣΔΑ, στον κ. Γερ. Γερολυμάτο.(Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, τηλ. 5745826, εσ 131). Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες ή διαφάνειες των πρός έκθεση έργων και στοιχεία όπως, τίτλοι, διαστάσεις και πιθανές τιμές πώλησης.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο οι καλλιτέχνες εκείνοι που θα έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση συμμετοχής τους συνοδευόμενη από τα αναγραφόμενα στοιχεία.
Η αξιολόγηση και επιλογή των συμμετοχών θα γίνει από ειδική εικαστική επιτροπή που θα παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό το ΕΕΤΕ.
Ο ΑΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού έργων, ανά ατομική συμμετοχή, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.