Νέα

Στην Υλοποίηση των “Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης” Συμμετέχει ο Α.Σ.Δ.ΑΠαρέμβαση του Προέδρου του Α.Σ.Δ.Α. Π.Μπιτούνη σε ημερίδα της Νομαρχίας Αθηνών

Σε ημερίδα της Νομαρχίας Αθηνών με θέμα : “Ο ρόλος της τοπικής πρωτοβουλίας στην απασχόληση”, μίλησε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α. κ. Παναγιώτης Μπιτούνης.
Πρόκειται για ενημερωτική ημερίδα με αφορμή την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου “Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών”.
Την ευθύνη υλοποίησης του συγκεκριμένου Σχεδίου, που εντάσσεται στις “Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, έχει η Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων στην οποία, εκτός της Νομαρχίας Αθηνών που είναι Συντονιστής, του Α.Σ.Δ.Α. και 13 Δήμων, εκ των οποίων οι εννέα είναι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και μέλη του Α.Σ.Δ.Α., συμμετέχουν, μεταξύ των άλλων, ο Ο.Α.Ε.Δ., το Ε.Κ.Α. και το Β.Ε.Α.
Από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συνολικού κόστους 3,6 εκ. ευρώ, αναμένεται να επωφεληθούν με όλες τις επιμέρους δράσεις του (κατάρτιση, συμβουλευτική, προώθηση στην απασχόληση, αυτοαπασχόληση) 352 άνεργοι.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α. κ. Παναγιώτης Μπιτούνης, αφού μίλησε για το νέο τεχνολογικό μοντέλο παραγωγής που διαμορφώνεται σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης των αγορών και ραγδαίων, επαναστατικών αλλαγών στην επιστήμη και τις τεχνολογίες, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, στην οποία κρίσιμος είναι ο ρόλος των τοπικών παραγωγικών φορέων και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κάνοντας απολογισμό της υλοποίησης του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Δυτικής Αθήνας, ο κ. Μπιτούνης είπε ότι την τριετία 1999 – 2002 δημιουργήθηκαν 4.980 νέες θέσεις εργασίας σε 2.585 επιχειρήσεις, ενώ 1.498 άνεργοι επιδοτήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το ποσό των 4.200.000 δρχ. για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α. επισήμανε πως η εμπειρία από την υλοποίηση του Τ.Σ.Α. της Δυτικής Αθήνας, οδηγεί σε τρία βασικά προαπαιτούμενα , απολύτως χρήσιμα για την επιτυχία και των “Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης”.
Χρειάζεται, είπε, συντονισμός των διαφορετικών Δομών Στήριξης της Απασχόλησης που πολλές φορές λειτουργούν παράλληλα σ΄ ένα Δήμο, σταδιακά διευρυνόμενη χρηματοδότηση από τοπικούς, ίδιους πόρους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων και ένας ευέλικτος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α. πρότεινε τέλος, την ανάληψη κοινής δράσης με την Νομαρχία Αθηνών για την επαναλειτουργία του Κέντρου Νέων Ευκαιριών Υποστήριξης Γυναικών αλλά και την δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ολοκλήρωσε την παρέμβασή του σκιαγραφώντας το σημερινό αναπτυξιακό όραμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : “Όραμά μας είναι μια ανάπτυξη που όχι μόνο δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης αλλά διασφαλίζει ταυτόχρονα τα εργασιακά δικαιώματα και βρίσκεται σε αρμονία και ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον, μια ανάπτυξη που εγγυάται μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις γενιές που έρχονται.”
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.