Νέα

Σε Συνεδρίαση του Δ.Σ.του ΑΣΔΑ. Συζητήθηκαν οι Βασικοί Προσανατολισμοί για την Προοπτική του ΣυνδέσμουΣτην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του ΑΣΔΑ συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ο ισολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2010 καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων για το προσεχές διάστημα.
Τα οικονομικά στοιχεία του ΑΣΔΑ φανερώνουν (λογιστικό) έλλειμμα 6.725.625,79 €, το οποίο δείχνει τη σωστή οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, καθώς έργα ενταγμένα σε ΣΑΕ ή ΕΤΕΡΠΣ και Νομαρχία δεν πληρώθηκαν στον ΑΣΔΑ αλλά ο ΑΣΔΑ τα εξόφλησε με δικούς του πόρους.
Ο ΑΣΔΑ δεν έχει χρέη, δεν έχει πάρει δάνεια και διαθέτει σήμερα ταμειακό υπόλοιπο που θα αυξηθεί μέχρι τα τέλος του έτους. Το ταμειακό αυτό υπόλοιπο υπάρχει διότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο “Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ”, με το ποσό που έχει συμφωνηθεί. Το έργο αυτό όμως θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, οπότε τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για μελέτες που έχει ανάγκη η Δυτική Αθήνα.
Με εισήγηση του Πρόεδρου του ΑΣΔΑ, Ανδρέα Μποζίκα, άνοιξε ο διάλογος για την μακροπρόθεσμη προοπτική του Συνδέσμου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο Φθινόπωρο. Τα βασικά σημεία της εισήγησης ήταν:
“Ο ΑΣΔΑ ιδρύθηκε ΑΣΔΑ το 1989, για να συντονίσει τη δράση και τις διεκδικήσεις των Δήμων και να τονώσει την κοινή αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι πραγματικές ανάγκες που γέννησαν τον ΑΣΔΑ συνδέονταν με το μεγάλο πρόβλημα της αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Δυτικής Αθήνας και κυρίαρχος στόχος ήταν η αντιστροφή αυτής της κατάστασης.
Με τις συνεχείς προσπάθειες όλων των μέχρι σήμερα Διοικήσεων του Συνδέσμου, έγινε σημαντικό έργο σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Δυτική Αθήνα είναι διαφορετική απ’ ότι στο παρελθόν. Τα πάντα αλλάζουν, και ο ΑΣΔΑ θα αλλάξει, θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής.
Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν συζητηθεί και συζητούνται με τους Δημάρχους, συνίσταται στην επικέντρωση του ΑΣΔΑ σε κάποιες πλευρές δράσης του. Να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας σ’ αυτό που περισσότερο απαιτεί από μας, σαν Διαδημοτικό Σύνδεσμο, η συγκυρία.
Και βέβαια η αλλαγή αυτή θα έχει και ένα χαρακτήρα ακόμα μεγαλύτερης μείωσης λειτουργικού κόστους του ΑΣΔΑ. Ήδη έχουν γίνει σοβαρές μειώσεις, οι οποίες επιτρέπουν με τη σειρά τους τη μείωση της οικονομικής συνεισφοράς των Δήμων – μελών μας στον ΑΣΔΑ. Αυτά έχουν συζητηθεί από το πρώτο κιόλας Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης, έχει σταλεί σχετική επιστολή στους Δημάρχους και θα αποφασιστούν, συγκεκριμένα, μέσα στο φθινόπωρο.
Όσον αφορά τώρα την επικέντρωση του Συνδέσμου σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, ο προσανατολισμός είναι σαφής: Ο ΑΣΔΑ ως όργανο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο και αναγκαίο εργαλείο και ως τέτοιο θα διατηρηθεί. Μεμονωμένες απόψεις κάποιων παραγόντων που δεν έχουν ιδέα τι έχει προσφέρει και τι συνεχίζει να προσφέρει ο ΑΣΔΑ βρίσκουν την απάντηση στη θέληση όλων των Δημάρχων για τη διατήρησή του. Άλλωστε σε λίγες μέρες φαίνεται ότι εντάσσονται όλα τα έργα που έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ.
Ο ΑΣΔΑ θα ρίξει μεγάλο βάρος:
  • στα θέματα του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν την προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, την προστασία και συντήρηση του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, την ενίσχυση του πράσινου μέσα στις πόλεις, την αποτροπή χωροθέτησης ρυπογόνων δραστηριοτήτων στη Δυτική Αθήνα.
  • στο θέμα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προώθησης των βιοκλιματικών υλικών, της υιοθέτησης πρακτικών πράσινης ανάπτυξης
  • στην αντιμετώπιση ή ανακούφιση των κοινωνικών προβλημάτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την στήριξη της απασχόλησης, το θέμα γενικά του “κοινωνικού περιβάλλοντος”.
  • Επίσης, σημαντική πλευρά της δράσης του Συνδέσμου είναι η κατάρτιση μελετών για χρήση από τους Δήμους – μέλη του, από τον ίδιο τον ΑΣΔΑ ή από άλλους φορείς. Μελετών που είτε δεν μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι, είτε έχουν έναν υπερτοπικό χαρακτήρα από τη φύση και το θέμα τους και στη συνέχεια εξειδικεύονται σε κάθε πόλη.
    Ο ΑΣΔΑ όλα τα χρόνια της διαδρομής του ήταν η φωνή της Δυτικής Αθήνας. Κάθε φορά που εμφανιζόταν ένας κίνδυνος επιβάρυνσης ή μια απειλή για την περιοχή μας ένωνε τους Δήμους στις κοινές διεκδικήσεις. Ο ΑΣΔΑ θα παραμείνει άξονας ενότητας και κοινής δράσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και στην προσεχή περίοδο. Γιατί οι 800.000 κάτοικοι της περιοχής μας δικαιούνται να έχουν μια δυναμική και ισότιμη συμμετοχή στο μέλλον της πατρίδας μας.”
    © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.