Νέα

Σε Διαβούλευση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΑΣΔΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

Γενική Διεύθυνση

ΔΙΠΑΠ (Προγραμματισμός/Ανάπτυξη)

Περιστέρι: 24/5/2013

Αρ. Πρωτ.: 1546

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΣΔΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους ΟΤΑ (νόμοι 3463/2006, 3852/2010, 3870/2010 και οι προδιαγραφές και διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (ΥΑ 18183.02/04/2007, ΥΑ 5694.03/02/2011, ΠΔ 185/2007, ΠΔ 89/2011, Εγκύκλιος 45/2006, Εγκύκλιος 66/2007), ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας
για την χρονική περίοδο 2012- 2014 με κύριους στόχους:
⇒ Να αναδείξει, στην τρέχουσα και πιο δύσκολη από ποτέ περίοδο που διέρχεται η χώρα και η Τ.Α., τα εκρηκτικά κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Δυτικής Αθήνας, η οποία ξεχωρίζει αρνητικά από την υπόλοιπη περιοχή της πρωτεύουσας, λόγω και της προϋπάρχουσας αναπτυξιακής υστέρησης που τη χαρακτηρίζει.
⇒ Να επεξεργαστεί, σε συνθήκες περιοριστικών πολιτικών λιτότητας και γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ένα Σχέδιο Στρατηγικής σε διαδημοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας που θα απαντά στις ανάγκες έργων και παρεμβάσεων διαδημοτικής σημασίας καθώς και σε κενά που δεν μπορούν να καλύψουν οι Δήμοι της περιοχής.
⇒ Να διαμορφώσει τον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του, ως φορέας διαδημοτικής συνεργασίας που θα συμβάλει στο συντονισμό των δράσεων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας για την αντιμετώπιση τοπικών και υπερτοπικών προβλημάτων και αναγκών που οξύνονται από την πολιτική λιτότητας και μεγάλων περικοπών στους οικονομικούς, ανθρώπινους κα πόρους της Τ.Α..
Με την απόφαση 200/2012 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας και δίδεται για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ για τρείς εβδομάδες, από 24/05/2013 έως 14/06/2013.
Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας θα βρίσκεται την ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ www.asda.gr για όσους πολίτες ή φορείς επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Ο ΑΣΔΑ περιμένει τις παρατηρήσεις φορέων και πολιτών σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό.
Η συμμετοχή στη συζήτηση μπορεί να γίνει:
· Με την αποστολή της γνώμης κάθε ενδιαφερόμενου στο e-mail: info@asda.gr
· Με την κατάθεση ή αποστολή επιστολών στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, Τ.Κ. 12134

· Με την αποστολή fax στο 210 – 5759547 ή στο 210 5780322

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.