Νέα

Πρόταση για Συμμετοχή στο Ε.Π. EqualΜε στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας ο Aναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) κατέθεσε τη δική του πρόταση για συμμετοχή στο Eυρωπαικό Πρόγραμμα EQUAL.
Η πρόταση του ΑΣΔΑ αφορά στη δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο: "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" (Δ.Α.Σ.Ε.Δ.Α.) της οποίας συντονιστής θα είναι ο ΑΣΔΑ.
Οι κατηγορίες των προτεινόμενων δράσεων είναι οι εξής:
 • Δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ φορέων και δομών επιχειρηματικότητας
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών και συστημάτων πληροφόρησης, στήριξης, συμβουλευτικής και παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών κοινωνικών ομάδων.
 • Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Η Δ.Α.Σ.Ε.Δ.Α. συνενώνει φορείς, δομές, οργανισμούς και γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας και προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο που εκτείνεται στη γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας.
  Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των συγκεκριμένων εταίρων είναι τα εξής: Συνενώνονται φορείς οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πλούσιο έργο που καλύπτει πλήρως την φιλοσοφία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Διαθέτουν υποδομές, που τη βιωσιμότητα τους εγγυάται το γεγονός ότι υπάγονται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζουν από την καθημερινή επικοινωνία τους με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα προβλήματα τους και τους τρόπους προσέγγισης τους. Έχουν διαγνώσει και καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως εκδηλώνονται σε τοπικό επίπεδο, από την αγορά εργασίας. Γνωρίζουν την τοπική αγορά εργασίας, τους μηχανισμούς λειτουργίας της, το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, την υποδομή τους, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες που έχουν σε γενικές γραμμές.
  Με αυτά τα δεδομένα δημιουργείται η Δ.Α.Σ.Ε.Δ.Α. στη γεωγραφική περιοχή των εννέα δήμων της Δυτικής Αθήνας (Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου) καλύπτοντας το δυτικό μέρος του Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνει πάνω από 600.000 κατοίκους.
  Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Παναγιώτης Μπιτούνης "Η δημιουργία της Δ.Α.Σ.Ε.Δ.Α. δεν είναι συγκυριακή ούτε ευκαιριακή. Είναι το "επόμενο βήμα" σε μια προσπάθεια που έχει ενταθεί κατά την τελευταία δεκαετία από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, και ιδιαίτερα του ΑΣΔΑ εστιάζοντας στη γεωγραφική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη όπως αυτή εκφράζεται μέσα από πολιτικές προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, δημιουργίας υποδομών, παροχής υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής και στήριξης της τοπικής οικονομίας. Η έγκριση για υλοποίηση της παραπάνω πρότασης θα αποδείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και της ανεργίας".
  Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου είναι "Πρώτο Βήμα" και εντάσσεται στο μέτρο 2.1 "Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης".
  © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.