Νέα

Πρωτόκολλο ΣυνεργασίαςΟι εννέα δήμοι της Δυτικής Αθήνας μέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και οι 10 δήμοι και μία κοινότητα, μέλη της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης υπέγραψαν χθες Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την προώθηση της διαπεριφερειακής Συνεργασίας.
Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Βάσως Παπανδρέου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τάκη Βασιλείου, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής κ. Μιχάλη Κυριακίδη, και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βασίλη Βαλασσόπουλου.
Με το πρωτόκολλο συνεργασίας αποφασίστηκε η προώθηση κοινών δράσεων που θα έχουν τους εξής στόχους:
– Την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, του κοινού αναπτυξιακού σχεδιασμού και την ενδυνάμωση των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των μηχανισμών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.- Την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
– Την ανάδειξη του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού με ενίσχυση των μειονεκτουσών και αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.
– Την ενίσχυση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών.
– Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
– Την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της πολιτισμικής ανάπτυξης και σύνδεση με την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.
– Την δημιουργία θεσμών και μηχανισμών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των φορέων και του τοπικού πληθυσμού.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΑΣΔΑ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παναγιώτης Μπιτούνης, εκ μέρους της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της κ. Γρηγόρης Χατζησάββας, καθώς και οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας και της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης.
Δηλώσεις
– Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Παναγιώτης Μπιτούνης στην ομιλία του, αναφερόμενος στις άμεσες δράσεις που από κοινού θα προχωρήσουν οι δύο φορείς δήλωσε:
-Προχωράμε άμεσα στην υποβολή των κατωτέρων προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
1. Αστικό Περιβάλλον
Για την αντιμετώπιση των ποικιλόμορφων προβλημάτων που υπάρχουν στον αστικό ιστό των περιοχών μας υποβάλλουμε ολοκληρωμένη πρόταση αστικής ανάπλασης. Η πρόταση, που επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές με σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, αφορά τη σφαιρική αντιμετώπιση της ανάπλασης / ανάδειξης των περιοχών σε όλους τους τομείς, όπως αναβάθμιση του αέρα, αύξηση της ποσότητας και ποιότητας του πρασίνου, αύξηση των θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης υπαρχουσών βιομηχανιών / βιοτεχνιών και την ανάπτυξη νέων κλάδων, παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό δίκτυο, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χρήση ήπιων μορφών, δημιουργία υποδομών ένταξης κοινωνικά ασθενών ομάδων πληθυσμού, ανάπλαση και ανάδειξη κτιρίων, κλπ.
Η δράση αυτή, καθώς θα υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικές περιοχές θα δώσει τη δυνατότητα χρήσεις διαφορετικών μέσων και τη συγκριτική αξιολόγηση, ώστε να αποτελέσουν πιλότο για παρόμοιες δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η τοπική οικονομία και των δύο περιοχών στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις ΜΜΕ, που όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε διαρθρωτική κρίση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στη Δυτική Αθήνα προχωρήσαμε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δημιουργία δομών υποστήριξης και ενημέρωσης των ΜΜΕ.
Η κοινή πρόταση που υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας και την υπάρχουσα εμπειρία, αφορά:
– δημιουργία υποδομών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης τόσο των υπαρχόντων ΜΜΕ όσο και όσων θέλουν να δημιουργήσουν
– προώθηση μέτρων συνεργασίας ανάμεσα στις ΜΜΕ των δύο περιοχών
– στήριξη ανοιγμάτων προς τις αγορές των Βαλκανίων
Τέλος ζητάμε από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εντάξουν στο σχεδιασμό τους τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης για τις περιοχές μας, ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας.
Η Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Βάσω Παπανδρέου, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως θα ενισχύσει με κάθε μέσο και μέτρο την διαπεριφερειακή αυτή συνεργασία. Η ίδια εξάλλου δήλωσε πως στο πλαίσιο αυτής της αρωγής του Υπουργείου οι περιφερειάρχες έχουν ήδη πάρει εντολή να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλαίσια του ΠΕΠ και των άλλων προγραμμάτων.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.