Νέα

Προοπτικές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Δυτική Αθήνα

 

O ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει για την διευκόλυνση των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και μέσω της χρήσης Νέων Τεχνολογιών, ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης στοιχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου στην γεωγραφική ενότητα των 10 Δήμων του ΑΣΔΑ για τις προοπτικές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης ενηλίκων στη Δυτική Αθήνα. Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων νέων και ενηλίκων της περιοχής μας.
Κίνητρο γι’ αυτό, αποτέλεσε η ύπαρξη εκτεταμένου θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες κατάρτισης τόσο σε δευτεροβάθμιο αλλά και μεταλυκειακό επίπεδο μέσα από αντίστοιχες σχολές και σχολεία δημοσίου χαρακτήρα.
Στην εφαρμογή που ακολουθεί έγινε μια προσπάθεια καταγραφής σε ενιαία και εύχρηστη μορφή των σχολείων και σχολών των 10 Δήμων της Δυτικής Αθήνας, (πλην των ημερησίων Γυμνασίων και ημερησίων Ενιαίων Λυκείων) με παράθεση στοιχείων τους ανά σχολείο (πχ. εσπερινή φοίτηση, τεχνική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, μουσικές σπουδές, εκπαίδευση ενηλίκων).
Ειδικότερα η εφαρμογή περιλαμβάνει:
Γυμνάσια & Λύκεια
(Υπ. Παιδείας)
. Πειραματικά
. Μουσικά
. Ειδικά
. Εσπερινά
ΕΠΑ.Λ
Επαγγελματικά Λύκεια
. Υπουργείου Παιδείας
ΕΠΑ.Σ
Επαγγελματικές Σχολές
. Υπουργείου Παιδείας
. Μαθητείας ΟΑΕΔ
Τ.Ε.Ε
Τεχνικά Επαγ/κα Εκπαιδευτήρια
. Ειδική Αγωγή
Ι.Ε.Κ
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
. ΟΕΕΚ
. ΟΑΕΔ
Ι.Δ.ΕΚ.Ε
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπ/σης Ενηλίκων
. Σχολεία 2ης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
. Κέντρα Εκπ/σης Ενηλίκων

 

Αυτές οι εκπαιδευτικές δομές απευθύνονται σε:
  • Αποφοίτους Δημοτικού, Γυμνασίου ή και Ενιαίου Λυκείου
  • Σε ΑΜΕΑ με την ύπαρξη των ειδικών σχολείων και
  • Σε ενήλικες που είτε δεν περάτωσαν το σχολείο είτε αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση

 

Την εφαρμογή μπορείτε να την βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
http://home.asda.gr/teePublic/Default.html
ή στο banner που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ΑΣΔΑ
Η κατηγοριοποίηση και η εύρεση αντίστοιχα των στοιχείων γίνεται με 2 τρόπους:
  • Σχολεία ανά Δήμο &

 

  • Σχολεία ανά Ειδικότητα
α) Σχολεία ανά Δήμο β) Σχολεία ανά Ειδικότητα
Επιλέγετε τον Δήμο που σας ενδιαφέρει Επιλέγετε το τμήμα που σας ενδιαφέρει (πχ Μηχανολογία)
Εμφανίζονται τα σχολεία του Δήμου αυτού Εμφανίζονται όλες οι ειδικότητες του τμήματος αυτού
Κάνοντας κλικ στο «Επιλογή» αριστερά του κάθε σχολείου θα εμφανιστούν οι ειδικότητες που περιλαμβάνει Κάνοντας κλικ στο «Επιλογή» αριστερά από την ειδικότητα που θέλετε, θα εμφανιστούν όλα τα σχολεία που περιλαμβάνουν αυτή την ειδικότητα
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.