Νέα

Προγραμματισμός Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΑΣΔΑ στο Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω για το Προσεχές ΈτοςΕγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ, μια σειρά δραστηριότητες, που ανάλογα με τη φύση τους θα εκτελεστούν την κατάλληλη χρονική περίοδο μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο και συνολικό στόχο έχουν την προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω.
Στην υλοποίηση πολλών από τις παρεμβάσεις αυτές, σημαντικό ρόλο θα έχουν εθελοντικές ομάδες πολιτών, μαθητές από σχολεία της Δυτικής Αθήνας, περιβαλλοντικοί σύλλογοι και άλλοι τοπικοί φορείς.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις του ΑΣΔΑ στο Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω θα περιλαμβάνουν:
Διάνοιξη λάκκων φύτευσης και συμπληρωματικές φυτεύσεις σε επιλεγμένα σημεία του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω. Σκοπός είναι η συγκράτηση των εδαφών, η αντιπλημμυρική προστασία και ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου πρασίνου.
Σχηματισμό λεκανών άρδευσης των νέων φυτών, πριν την έναρξη της περιόδου των ποτισμάτων. Σκοπός είναι να κρατηθεί το νερό του ποτίσματος στο νέο φυτό αλλά και να αφαιρεθούν τυχόν ζιζάνια που έχουν αναπτυχθεί.
Ποτίσματα των νέων φυτών από Μάϊο μέχρι και Σεπτέμβριο, 4 φορές το μήνα. Τα ποτίσματα θα γίνονται με βυτιοφόρο αυτοκίνητο για τρία χρόνια μετά τη φύτευση του φυτού.
Βοτανίσματα των νέων φυτών πριν την άνοιξη.
Καθαρισμοί της βλάστησης σε υποβαθμισμένα τμήματα του δάσους. Εκτός των άλλων, έτσι επιτυγχάνεται η μείωση της πυκνής καύσιμης ύλης που ευνοεί την επέκταση δασικών πυρκαγιών.
Καθαρισμοί χώρων πρασίνου από μικρά απορρίμματα που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα (πλαστικά, μπουκάλια, χαρτιά κλπ). Ο καθαρισμός γίνεται με τα χέρια σε σακούλες, οι οποίες φορτώνονται σε φορτηγά του ΑΣΔΑ.
Καθαρισμοί σημείων του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα που εναποτίθενται παράνομα σ’ αυτό και αποτελούν εστίες μόλυνσης ενώ δημιουργούν και κίνδυνο πυρκαγιάς.
Απομάκρυνση όλου του κατεστραμμένου δικτύου άρδευσης και των κατεστραμμένων δεξαμενών και μεταφορά τους σε χώρο για την ανακύκλωση τους.
Δασοτεχνική διευθέτηση χείμαρρου ορεινής λεκάνης σε περιοχές του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω. Σκοπός είναι η αποτροπή πλημμυρών, η συγκράτηση του εδάφους και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας από στελέχη του ΑΣΔΑ που θα έχει το συντονισμό του συνόλου των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων στο Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας: «Η προστασία, ανάδειξη και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω αποτελεί την πλέον βασική προτεραιότητα του ΑΣΔΑ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ο Σύνδεσμος καταρτίζει ήδη, πολύ έγκαιρα, το πλήρες πρόγραμμα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο Ποικίλο για το προσεχές έτος ώστε όλες οι εργασίες να εκτελεσθούν σύμφωνα με το σωστό χρονοδιάγραμμα και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Θεωρούμε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της δράσης μας την όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών της Δυτικής Αθήνας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε να τους κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Μεγάλη σημασία δίνουμε στη συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού τομέα Αττικής, κ. Κώστα Παπαντωνίου ώστε και με την παρέμβασή του να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτέλεσμα».

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.