Νέα

Προγραμματική Σύμβαση με Σκοπό την Υλοποίηση του Έργου «Εφαρμογή αποκατάστασης – αξιοποίησης παλαιού καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου»Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πετρούπολης προχώρησαν στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή αποκατάστασης – αξιοποίησης παλαιού καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού μελέτης 2.044.354,84 € (προ Φ.Π.Α.)
Το παλαιό καμίνι της Πετρούπολης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 768Β, 25-10-1988), αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διατηρητέα κτίρια της Δυτικής Αθήνας. Το έργο αφορά στην δομική αποκατάσταση του κτιρίου του καμινιού, εμβαδού 635 τ.μ., το οποίο έχει υποστεί σημαντικές βλάβες, ενώ παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου έκτασης 5.300,00 τ.μ. με τη δημιουργία πλατείας, για την υποδοχή υπαίθριων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, χώρου περιπάτου και αναψυχής.
Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου του καμινιού σαν στοιχείο ιστορικής μνήμης της περιοχής, η αποκατάσταση της φυσιογνωμίας του τοπίου, αλλά παράλληλα και η ανάδειξη των καταλοίπων της λατομικής δραστηριότητας στο χώρο. Επιδιώκεται επίσης, η ενίσχυση του ρόλου της ευρύτερης περιοχής του θεάτρου «Πέτρας», στον οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο ως πόλου πολιτισμού και αναψυχής, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας και του Λεκανοπέδιου.
Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ενώ τη χρηματοδότησή του αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η Περιφέρεια Αττικής. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και ο Δήμος Πετρούπολης τη μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τη μέριμνα για την συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεων του μετά την οριστική παραλαβή του.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.