Νέα

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΑΣΔΑ και Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής ΠαρέμβασηςΠρογραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τη Δυτική Αθήνα υπογράφηκε ανάμεσα στον ΑΣΔΑ και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.
Η Σύμβαση υπογράφηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ Ανδρέα Μποζίκα και την Πρόεδρο του ΟΡΣΑ Παρασκευή Μπάτσου.
Αντικείμενο των ΣΟΑΠ είναι η προώθηση του ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματα τους που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υστέρησης και ποιότητας ζωής.
Με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αθήνα η οποία αποτελεί ζώνη ευθύνης του ΑΣΔΑ, συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα προώθησης ΣΟΑΠ για την περιοχή.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας: «Η εκπόνηση ΣΟΑΠ από τον ΑΣΔΑ για τη Δυτική Αθήνα, που θα στηριχτεί στις αναπτυξιακές και κυκλοφοριακές έρευνες που ήδη εκπονούνται με ευθύνη του Συνδέσμου, ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους σημαντικών παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης για την αναβάθμιση της περιοχής. Η συνεργασία με τον ΟΡΣΑ είναι στρατηγικής σημασίας, γιατί βάζουμε επιτέλους τη Δυτική Αθήνα μέσα στο πλαίσιο των μεγάλων παρεμβάσεων και του συνολικού σχεδιασμού για την Αττική. Απαιτήθηκαν δυο χρόνια σχεδιασμού και δουλειάς για να φτάσουμε στο σημείο αυτό και σύντομα θα μπορούμε να παρουσιάσουμε δημόσια τα συμπεράσματα μας, τους άξονες παρέμβασης και τις κατευθυντήριες γραμμές για να αλλάξουμε το πρόσωπο και τις προοπτικές της Δυτικής Αθήνας».
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.