Νέα

Πληροφόρηση απο το site του ΑΣΔΑ για Διαθέσιμες Θέσεις Απασχόλησης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

 

Σταθερή προτεραιότητα του ΑΣΔΑ αποτελεί η στήριξη της απασχόλησης, η ανακούφιση της ανεργίας και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής στη Δυτική Αθήνα.
Μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό είναι και η ηλεκτρονική ενημέρωση των ανέργων για θέσεις εργασίας, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκηρύξεις και προγράμματα απασχόλησης κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.
Την εφαρμογή μπορείτε να την βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://themis.asda.gr/EmployeeDBnew/Search.aspx ή στο banner που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ΑΣΔΑ.
Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι – μέλη του θα αναλάβουν το προσεχές διάστημα και νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή στη Δυτική Αθήνα.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.