Νέα

Παροχή Δωρεάν Σύνδεσης με το Ιντερνέτ στα Σχολεία της Δ.ΑθήναςΣτην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης, παρέχοντας δωρεάν σύνδεση με το internet σε περίπου 150 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας.
"Στις μέρες μας έχει γίνει απόλυτα κατανοητό, ότι η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Ο ΑΣΔΑ έχοντας δημιουργήσει εδώ και χρόνια τον κόμβο internet, προσφέρει δωρεάν την υποδομή του στα σχολεία της περιοχής μας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας", δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Παναγιώτης Μπιτούνης.
Τη φροντίδα της υπηρεσίας αυτής έχει το γραφείο internet του ΑΣΔΑ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο τηλέφωνο 5745826.
Αναλυτικά τα σχολεία που είναι δωρεάν συνδεδεμένα με το διαδίκτυο μέσω του κόμβου του ΑΣΔΑ είναι τα εξής:
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3ο ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 3ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ
10ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4η ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
12ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π. Ε. Γ’ ΑΘΗΝΩΝ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΕΝΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΤΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5oΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1ο ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
1ο ΤΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
20o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
20ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 9ο 12ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α’ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Β ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 2ου ΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ε.Π.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)
2ο ΤΕΕ ΙΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
2ο ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
2ο ΤΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ’ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΑΙΓΑΛΕΩ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΕΕ ΕΑ ΙΛΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΤΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.