Νέα

Ο Α.Σ.Δ.Α. Συζητάει για τις Νέες ΤεχνολογίεςΔύο συναντήσεις διαλόγου για ζητήματα που απορρέουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών διοργάνωσε ο Α.Σ.Δ.Α., τη Δευτέρα 4/4 και την Τετάρτη 6/4/2005, στα γραφεία του στο Περιστέρι.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής του Α.Σ.Δ.Α. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CITIZ@MOVE PROJECT που εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία URBACT.
Αντικείμενο του διαλόγου ήταν ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Και στις δυο συναντήσεις τέθηκαν θέματα όπως η ηλεκτρονική Διοίκηση, η σχέση των νέων τεχνολογιών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες, τους συλλογικούς φορείς και τις ενώσεις πολιτών, την τοπική ανάπτυξη και τα ηλεκτρονικά κέντρα Πληροφόρησης.
Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε πολλούς ευρωπαϊκούς Δήμους, ενώ το ρόλο γενικού συντονιστή του προγράμματος διαδραματίζει η πόλη της Σεβίλλης. Η αξία του οφείλεται στο γεγονός ότι συμβάλει στον προβληματισμό για τη διάρθρωση της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας σε σχέση όμως και αλληλεπίδραση με τις τοπικές δυναμικές και ιδιαιτερότητες.
Στις δύο συναντήσεις, πολίτες από διάφορους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, εκπρόσωποι κομμάτων, Δημοτικών Κινήσεων, ενώσεων και μαζικών φορέων, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν σε ορισμένες προτάσεις που μεταξύ άλλων αναφέρονται:
  • Στη δημιουργία κοινής ιστοσελίδας διαδημοτικού χαρακτήρα με στόχο τόσο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εξ’ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες (π.χ. κατάθεση αιτήσεων, έκδοση πιστοποιητικών κ.λ.π) όσο και την επικοινωνία, ανάδειξη, προβολή και συνεργασία ενώσεων, συλλόγων, οργανώσεων και φορέων πολιτών της Δυτικής Αθήνας. Για τη διευκόλυνση πολιτών μη εξοικειωμένων με τις νέες τεχνολογίες, προτάθηκε η πρόσβαση στη Διαδημοτική ιστοσελίδα της Δυτικής Αθήνας να γίνεται και από τερματικά, τοποθετημένα σε δημόσιους χώρους, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού των Δήμων.
  • Στην αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο θεσμών όπως οι Τάξεις Υποδοχής μεταναστών στα Δημοτικά Σχολεία, η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Λύκεια, για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού.
  • Στη χαρτογράφηση ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες ή ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. ανήμποροι ηλικιωμένοι) με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με διασφαλισμένη πάντα την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
  • Στη δικτύωση των Γραφείων Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο των Δήμων με τα Γραφεία Διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθεί η σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπιστεί το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
  • © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.