Νέα για το Περιβάλλον

Ο Α.Σ.Δ.Α. στη Μάχη Κατά της Ανεργίας

 

Υλοποιεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών»

 

Στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών», που εντάσσεται στις «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.
Όπως είναι γνωστό ο Α.Σ.Δ.Α. συμμετέχει μαζί με τους Δήμους Αγ.Βαρβάρας, Αγ.Αναργύρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου στην Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων που υλοποιεί το συγκεκριμένο Σχέδιο. Συντονιστής της Ομάδας είναι η Νομαρχία Αθηνών, ενώ συμμετέχουν ακόμη ο Ο.Α.Ε.Δ., το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους 3,6 εκ.€ συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και από τις επιμέρους δράσεις του αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 352 άνεργοι η υποαπασχολούμενοι. Μεταξύ των προβλεπομένων δράσεων περιλαμβάνονται η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση με τη μορφή της επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας η της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου Τσιγγάνων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ανέργων στις δράσεις της κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση είναι η συμμετοχή τους στη δράση της Συμβουλευτικής που περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ. ώστε να αξιολογηθεί η ένταξη κάθε ανέργου στην προσφορότερη δράση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών» που υλοποιείται από τον Α.Σ.Δ.Α. και τους Δήμους της περιοχής μας, απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Πρόκειται για νέους ανέργους 18-29 ετών, άνεργους 45-64 ετών, γυναίκες – αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και παλιννοστούντες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να είναι, κάτοικοι των Δήμων που συμμετέχουν στο Σχέδιο.
Η παραλαβή και η κατάθεση των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη Δράση της Συμβουλευτικής, γίνεται στους κατά τόπους Δήμους και τον Α.Σ.Δ.Α. (Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου – τηλ. 210-5745826) από 25/4 – 26/5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Απασχόλησης στην Νομαρχία Αθηνών» παρέχονται στην ιστοσελίδα empedu.gov.gr
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.