Νέα

Ο Α.Σ.Δ.Α. στην Μάχη για την Καταπολέμηση της ΑνεργίαςΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) υλοποιεί μια σειρά από έργα και δράσεις που αναβαθμίζουν περιβαλλοντικά και πολιτιστικά τη Δυτική Αθήνα και συμβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σημαντική όμως είναι η συμβολή του Α.Σ.Δ.Α. και στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας που μαστίζει ιδιαίτερα τη Δυτική Αθήνα.
Μόνο τη διετία 1999-2000 ο Α.Σ.Δ.Α. επιδότησε, ως Φορέας Διαχείρισης του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Δυτικής Αθήνας, 1.498 ανέργους με το ποσό των 12.325 € (4.200.000δρχ.) οι οποίοι δημιούργησαν αντίστοιχο αριθμό νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα στα πλαίσια του ίδιου Συμφώνου, 4.980 άνεργοι βρήκαν δουλειά σε 2.585 επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν με το ποσό των 20,5 € (ή 7.000 δρχ.) την ημέρα για κάθε άνεργο.
Ο Α.Σ.Δ.Α. έχει υλοποιήσει μια σειρά από προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
– Σήμερα ο Α.Σ.Δ.Α. συνεχίζει την προσπάθεια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας που είναι προϋπόθεση για τη μείωση του δείκτη της ανεργίας
– Στηρίζει αποφασιστικά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, την Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση της Δυτικής Αθήνας, με τη λειτουργία Μονάδας Υποστήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Υ.Μ.Μ.Ε.).
– Φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις με την εκμετάλλευση και χρήση των νέων τεχνολογιών, (δωρεάν σύνδεση στον κόμβο Internet του Α.Σ.Δ.Α., δημιουργία ιστοσελίδων, δωρεάν φιλοξενία στο διαδίκτυο)
– Παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις σε διάφορα θέματα όπως: marketing, διαφήμιση και κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων.
– Διαθέτει Κέντρο Τηλε-εργασίας, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω του διαδικτύου, σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
– Προσφέρει συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
– Συμβάλλει στη σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, ενημερώνοντας μέσω της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο (www.asda.gr) για όλες τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο Τομέα.