Νέα

Ο ΑΣΔΑ Ολοκλήρωσε την Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δασικής Έκτασης Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω



Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΔΑ (Τεχνική Υπηρεσία – Τμήμα Πρασίνου) η “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δασικής έκτασης Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω”.
Πρόκειται για μια πλήρη και συνεκτική μελέτη, που παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, ενώ προτείνει τις ενδεικνυόμενες λύσεις για την επιτυχή προστασία και διαχείρισή του, όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας αλλά και από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές (Δασαρχείο Αιγάλεω, Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αθήνας, Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Αττικής).
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι ταυτόχρονα ενιαίες σαν λογική και αυτοτελείς σαν ενότητα παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν τμηματικά ενώ εξυπηρετούν ένα συνολικό σχέδιο.
Με την μελέτη αυτή ο ΑΣΔΑ εξοπλίζεται ακόμη καλύτερα στον περιβαλλοντικό του ρόλο γενικά και ειδικότερα στην πολυετή προσπάθειά του για την οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω.
Οι επεμβάσεις που προτείνονται στη μελέτη κατατάσσονται σε 5 μεγάλες ενότητες:

1.   Διαχείριση της βλάστησης και του οικοτόπου.
2.   Ρύθμιση θεμάτων δασικής αναψυχής
3.   Εμπλουτισμός με ειδικές αναδασώσεις
4.   Αντιπυρική προστασία.
5.   Προτεινόμενες νέες μελέτες :
 –  Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση πανίδας Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω.
 –  Επικαιροποίηση ψηφιακού υπόβαθρου και βάσης δεδομένων – Αποτύπωση φυτοκάλυψης Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω.
 –  Διαχείριση υδατικών πόρων και αντιπλημμυρική προστασία δυτικού λεκανοπεδίου της Αθήνας.
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας Μποζίκας, δήλωσε ότι “η μελέτη αυτή, ενταγμένη στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του ΑΣΔΑ, θα δημιουργήσει δράσεις οικολογικής ανασυγκρότησης του Ποικίλου Όρους. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να βοηθήσουν, γιατί το Ποικίλο Όρος αποτελεί πρώτη αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη Δυτική Αθήνα“.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.