Νέα

Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους Διοργανώνει ο Α.Σ.Δ.ΑΜαθητικό διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους με θέμα: “Ποικίλο Όρος – Περιβάλλον” διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α)
Στόχος του Α.Σ.Δ.Α, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του κ. Παναγιώτης Μπιτούνης, είναι η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των μαθητών της Δυτικής Αθήνας.
“Με την πρωτοβουλία μας αυτή, συνεχίζουμε μια προσπάθεια, που εδώ και χρόνια έχουμε ξεκινήσει, ώστε να φέρουμε τη νεολαία της περιοχής μας κοντά στη φύση και ειδικότερα κοντά στο Ποικίλο Όρος. Τελικός μας στόχος, οι οικολογικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι μαθητές να αποτελέσουν τους ενεργούς πολίτες του αύριο, τους πολίτες που θα πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της προστασίας και της υπεράσπισης του Ποικίλου Όρους, απέναντι σε κάθε είδους κινδύνους και επιβουλές”, τονίζει ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας.
Το περιεχόμενο των διαγωνιζόμενων ταινιών πρέπει να αναδεικνύει το ευρύτερο περιβάλλον του Ποικίλου Όρους και τη σχέση των παιδιών με τη φύση, μπορεί να είναι βασισμένο σε συγκεκριμένο σενάριο με ηθοποιούς τους ίδιους τους μαθητές, ή ακόμη και αφηγηματικό ντοκιμαντέρ, ενώ η διάρκειά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15΄) λεπτά.
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με επιστολή προς τον Α.Σ.Δ.Α, το αργότερο μέχρι τις 29/10/2004.
Τελευταία ημέρα υποβολής των ταινιών στον Α.Σ.Δ.Α. ορίζεται η Παρασκευή 10/12/2004.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Α.Σ.Δ.Α. στα τηλέφωνα: 210-5745826, 210-5762434 και 210-5734015.Μπορούν ακόμα να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Δ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.asda.gr.
Σημειώνεται ότι ο Α.Σ.Δ.Α. θα βραβεύσει σε ειδική εκδήλωση τις τρεις καλύτερες ταινίες αλλά και όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ενώ ειδικό αφιέρωμα στο μαθητικό διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους θα υπάρξει στο περιοδικό του Α.Σ.Δ.Α. “Πολιτιστική Εννεάδα”.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.