Νέα

Μάζεμα του Καρπού της Ελιάς στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών Δημοτικών Σχολείων από τον ΑΣΔΑ και τη Διοίκηση του Πάρκου

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου το πρόγραμμα “Συλλογής του καρπού της ελιάς” στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”.
Είναι μια πρωτοβουλία που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και τη Διοίκηση του πάρκου και σκοπό έχει την εξοικείωση μαθητών της Δυτικής Αθήνας με την παραδοσιακή στη χώρα μας καλλιέργεια της ελιάς και την συλλογή του ελαιοκάρπου.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή κάθε μέρα και άλλου σχολείου από τη Δυτική Αθήνα. Φέτος συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία:
10ο Δημοτικό Χαϊδαρίου, 8ο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας, 6ο Δημοτικό Ιλίου, 7ο Δημοτικό Ιλίου, 3ο Δημοτικό Ιλίου, 26ο Δημοτικό Περιστερίου, 4ο Δημοτικό Αιγάλεω, 10ο Δημοτικό Αιγάλεω.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.